A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 30

Trâmbiţele apocaliptice — O, ce dulce e glasul Tău și graiul Tău, Doamne, că Tu așa m-ai îmbiat mereu de am făcut voia Ta pe pământ, căci Tu când împlinești Scripturile Tale, lucrezi cu mărire, lucrezi cu taină mare și cu mărire de taină, Doamne. O, ce dulce e glasul Tău și graiul Tău, că așa ai grăit și samarinencei când ai făcut-o să bea din apa Ta cea vie și să fie vie, și din ea să curgă viață de izvor veșnic spre viața multora, Doamne. Așa ai lucrat și peste mine, și m-ai făcut izvor de apă vie, căci Tu ai izvorât din mine peste cei ce veneau să Te audă, Doamne. Și izvorul Tău era dulce în glas și în grai, că Tu erai izvorul, Tu erai Cuvântul izvorâtor de apă vie, Tu erai apa vie, precum și acum ești curgând, căci Tu, Cel ce ești, curgi, Doamne, curgi din cer ca un râu de viață veșnică. O, că Tu ești râul vieții, Tu ești totul, Doamne, căci toate cele veșnice Tu ești, Doamne. Toate în Tine sunt, bunule Păstor, dulce Păstor în glas și în grai. Eu sunt trâmbița Ta, Doamne, că Tu așa ai voit. O, luați aminte neamuri de pe pământ! Sună trâmbița lui Dumnezeu să se adune la fântână cei ce vor să bea din izvorul mântuirii, căci Domnul este în cer și pe pământ. Domnul dumnezeilor a grăit și a chemat pământul. Israele, Israele, Domnul Se face cunoscut neamurilor pământului prin trâmbița Sa, și tu să fii popor destoinic, că eu mereu te voi învăța legile vieții, ca să umbli tu pe ele, Israele, și să-L mărturisești pe Dumnezeu, că aceasta este iubirea de Dumnezeu: mărturisirea Lui, fiule Israele. O, fii ai grădinii cuvântului, voi sunteți porțile pe care intră Domnul în grădină și la Israel, și iată, intră Domnul cu cuvântul Său pentru toate neamurile pământului. Domnul Cel tare și puternic; Domnul Cel tare în război; Domnul puterilor; Împăratul slavei intră pe porți! Ridicați- vă, ca să intre Domnul slavei pe porți, că vine Domnul din cer pe pământ și cheamă pământul, și grăiește cu glas dulce. Domnul intră cu graiul Său în cartea Sa. Trece Domnul din carte în carte, și se întocmesc cărțile și se deschid. Intră Domnul în cartea Sa și iar vine cu mine în cartea mea, și se lucrează taina lui Dumnezeu spre săvârșirea ei. Eu, Doamne, am vestit porțile să deschidă cartea Ta, ca să intri și să Te faci cuvânt, și iar voi grăi cu Tine peste grădina mea, peste fiii mei și peste Israel, și îi voi învăța legile vieții, căci voiesc să aibă viață în numele Tău, și să fie fii destoinici întru venirea Ta, că minunată este venirea Ta, și voiesc, Doamne, să facem din acești fii minune din minune, că minunată este venirea Ta pe pământ, Doamne. Grăiesc vouă din Domnul, fiilor, din Domnul și din locașul meu, căci cerul are porți de intrare, iar cei din cer își cunosc porțile și intră și ies, și iar intră pe porți. Amin. — Verginico, întărește-ți intrarea, tată, întărește-ți poarta, că dacă tu intri, intru și Eu; și dacă Eu intru, intri și tu, și lucrăm, Verginico. Și acum pe porți intrăm în cartea Mea, că Mă vestesc Mântuitor, ca să știe Israel, și din el să știe tot pământul, să știe ce este mântuirea. O, Verginico, cine a mai lucrat vreodată înaintea Mea mai frumos și mai dulce ca tine? Așa sunt Eu în tine, Verginico, și de aceea lucrezi tu așa. Așa să fie și poporul tău, ca să am mireasă dulce, Verginico, că e vreme de nuntă și tu Îmi gătești nunta, Îmi gătești calea. Învață-l pe Israel să-Mi pregătească bine calea, că mulți au fost chemați și nu Mi-au pregătit calea. Învață-l pe Israel 30