A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 24

Trâmbiţele apocaliptice poporul Meu, pe tine, măi Israele, tot printr-o fecioară, tată. Măicuța Mea, Fecioara mamă, dacă a avut însoțitor pe Iosif, logodnicul ei, a fost ca s-o îngrijească și ca s-o ocrotească pe ea și pe Fiul ei, pe Mine, măi fiilor, în vremea Mea de copil. Și Verginica, dacă a avut cu ea un însoțitor pe care-l știe și satul acesta, n-a fost trupește însoțirea, și a fost duhovnicește, pentru ocrotire, pentru acoperirea tainei Mele, și ea a fost vas curat pentru Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt, Care intra în trupul ei pentru glăsuirea Mea prin ea. Prin ea s-a născut cuvântul Duhului Sfânt vreme de douăzeci și cinci de ani, din anul 1955 și până în anul 1980 când Eu, Domnul, am venit și am luat-o la cer, și ea lucrează acum din cer, de lângă Mine peste poporul Meu, peste poporul ei, căci ea a năs ]X\܋XK[]蛝[Y]H 1 &[Z]0뛈XK܈ ][]蛝[Y]K܈ ]B\[]蛝[[[\؛ܰ0뛈\[\H[[^]KXX\H\HXܘ\XHYXH[\[XKXܘ\XHYXH\X\ H^KX\^H؛܈]蛝[Y]HHܚH0蛱 X\\HY\ZB]蛝[ZHY]K0蛱 X\\HX\ZHܱ [r&H\r&]K\HHr&]Hܱ [H]蛝[ZHZB[[^]K^\[]蛝[ZH[[^]HH^X[YܛZ\ZHXZXZH[[ZH[ L BNNMX]1 ]X][Y]H\ܘY[ HHXZYH X\ \\[H2&ZH H蛙 2&ZH HY ›H[܈[[0KHXYXK]1 H  p蛱 ]H[[ZH\\]1 \HKZBH[r&Hr&Y^r&H0뛈YXHYXN  p蛱 ܙX]ܝ[1 H ޝ]HZHY][ZH1 N ^B&ZHHH[HHYHY][1 K[H] 0&H\H1 ܝZ]0뛈\[HX]1 \H\2&ZH\°뛈\[1 K2&ZH][H\[1 HHHZH\\ HY][0HH\ HH Y1 H[B1 ܝZ]K][HZHYXH\XHXH ܱ H\2&ZH]HXHHY\ܚ\\H\HX[H2&[]1  œHY1 ˈ0㛙 ޛr&]K\ܘY[K2&ZHHH[YK 0&Hܝ[\Hܝ[ \X\  HH[ZH2&ZH ™ZHY\HZHY][ZH1 KH\KZHZHHHZ[K^H]H[Xr&0뛈٘]H[KH]H][ \ ZHY\2&ZH r&H0뛛][2&r&]HY\XH\X\ [ܝ[HYXH[[^ZX\ Z[ 2&KX[Bܝ[] HH[ZK HX\K\ HH[ZK ]H[H[]2&ZHY\]H2&KX[H\\ܘY[K&KX[H\[Z[H[ \2&KX[H\ HH[K H0뛝1 ܙr&]H[K Hr&Y^H[K2&ZHX]1 ™HH2&KX[H\HXYXKH HH[ZH0뛈[YXH0\[\[܋]1 ˂\YHX\ &ZH\XHX\ZHٙr&ZK H[HH X\\XHZH[\KHZH\ZXKHZBY\[ZXKHZHX]ZKHZH][ r&XHH X\2&ZH p蛙H\XHZH\[XK\ܘY[K\XHYXB[XK H]H[H0뛈\[ZKr&XH[H0뛝][X\H\HZY^[HXH q ۰蛘BZY^[[][X\KX[HXZYH \٘X X\[H2&ZH q ۰蛘HZY^[ r&XHXZXH ˜ܙ^HH0뛈Z[Y]H[ٰ蛝 X\]H\[ZH\[XKr&XH2&ZH0뛈[K[H[\ܘY[ r&XH2&ZH0뛈[Hq X]Y^H ]H0뛈[H2&ZHH ZHH0뛈Z[K\HZH]H0뛈[KH2&ZHB뛈Z[K]1 ˈ H]H[Xܱ ܈0뛈[Kܝ[Y]K 0뛈\[XHX[H][Xܱ ܋2&ZB[H ][XHܙX1 2&ZH\1 2&ZH0蜛 2&ZH\ 2&ZHX\ 2&ZHX\K2&ZH\H ]2&ZHHp蛘][H ] 2&ZH\\\H]蛝]]蛝[Y]K2&ZH\H[H ][XK\HHHXZH ޝ][Z[HZK܈Z]][HZHY][ZH1 OX]1 ]1 ]H[H]蛝ܛ\0뛈ZZ[1 B&ZH[Hܱ [ HܛH0뛈XH2&ZH[H0뛈XH]蛝[Y]K2&ZHr&XH ZH2&ZHK\ܘY[K2&ZH ZH[[\\ H H[X\ Z[Y]H2&ZH\[Y]K H[X\ 0뛝][[\\  HX\B\HZ[HYXH0뛈ZZ[1 K2&ZHHZ[Hq \H HH2&]ZK XZH] ZHYX[²&]ZH2&ZH[&H\K2&ZHX]1 [H[H2&ZH0&H[Y r&]K]K\ܘY[K HHH\[0뛈1 \B&ZHH p蛙H\\]X\\HK2&ZHX ZHHZH\ HZHHX[Z[H]ZHY[K^\[]蛝[ZH[[^]H Hܝ[ܙr&][[ MLL LNNM