A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 16

Trâmbiţele apocaliptice Moștenirea ta de aici va sluji de acum lucrării pentru care a fost sortită această moștenire, căci lângă acest sfânt acoperământ Domnul ridică acum turn tare, stâlp de mărturie, piatră de învi- ere și început de biserică sfântă și curată, biserică nouă și neprihănită, locaș de mărturie peste neamurile pământului, care vor afla din toate părțile și vor privi slava acestui pământ. Toți care viețuiesc în aceste hotare lucrează Mie, lucrează după cuvântul Meu și sunt ai Mei, și îi voi face de folos și de salvare pentru multe noroade care se vor apleca spre Ierusalimul cel nou al acestei vremi, căci România va fi noul Canaan al Domnului și va avea peste ea conducerea Noului Ieru- salim care, iată, se coboară din cer prin cuvânt, și iată, Ierusalimul cel ceresc ia viață de la acest început de aici. Acest pământ și acest acoperământ are peste el coborâtă așezare cerească, trăire cerească și curată, și aceasta este puterea din care se va vedea viață vie și cer nou și pământ nou peste noroade. Cei ce viețuiesc în acest pământ nu pot să facă nimic de la ei, căci ei sunt supuși puterii cerești și cuvântului cel din cer, care-i însoțește în orice lucrare care este de împlinit. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru numirea pământului grădinii Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 08-07-1991 *** Iată și acum, sunt prin cuvânt, sunt cu ai Mei, de la început și până la sfârșitul veacurilor, sunt veșnic cu ai Mei, căci sunt fără sfârșit întru ai Mei, după cum am rostit făgăduința. Sunt coborât cu cuvântul în mijlocul acestui neam și am ieslea cuvântului Meu aici, unde, iată, ridicăm turn de mărturie, stâlp tare, piatră de înviere, căci mărturia cuvântului cu care am fost în lucru, este piatra pe care zidim acum începătura cea nouă, căci este nouă, este legământ nou, este începătură de neprihănire, de curățenie, de sfințenie, precum în cer așa și peste acest început. Și vom așeza cuvânt de mărturie la această temelie, și zile noi de prăznuire, și vom prăznui aici înviere și Duh Sfânt, și vom prăznui numele trâmbiței prin care Domnul a lucrat în această vreme despecetluirea celor șapte tunete care au vorbit în timpul vedeniei apocaliptice, despre care a H7'GW&6B7FVV&&WfvVƗ7GV