A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 15

Trâmbiţele apocaliptice Acest acoperământ este taina cea pecetluită a celor șapte tunete care au vorbit în au- zul evanghelistului Ioan în timpul vedeniei apocaliptice, care este scrisă în Cartea Adevărului. Această taină a fost pecetluită până în vremea aceasta, după cum a fost scris, și iată, vine ceasul să se despecetluiască această fântână, acest izvor de cuvâ \H\H[\0뛈ZZ[X\ZBX[K Hp蛚XH\H[[X[\HH ܚHX[H0뛈ZH]\܈X[]\[܋[H؛ܰ[[H\r&]H0뛈X\ٰ蛝r&K2&ZHq HYXHHZ[HH\HXܙ^X[H0뛈X\X\ p蛝 [0뛈Y \XHX\ZH ܱ ܚK2&ZH[H]1 \XH\X\ 0뛂XܝH\HZHHZXK2&ZH0H2&[X蜛q \X\ 2&ZHZH[ 0뛝H[\1 ]蛝[\H\B뛝HZHHH\2&ZH[ܙY[[&ZH]蛝[ZHZH[[^]KXZHH[\2&ZHX\H\H܈H2&ZHXZHX]Z]K H[[\H1 0蛝[\[ZH2&ZB[1 p蛝[ZK2&ZHXܙX^ [[\1 [[[[XX0뛝Z] 2&ZHH]H[H XH0뛂[XH[܈r&Y^]H[H0뛘\]  HH\H[0뛝H\[HX\ZHHH[1 p蛝X]Z] [1 p蛝ٰ蛝 0뛈\HHXܘHXZH ޝ][Z[ZHٰ蛝 \HHH2&ZHHXܘB&ZHH[Z[H2&ZHH0\1 ܲ&H0뛝Y\H0뛈\2&ZH\H\[H\H܈]^HHXX\1 ] \X\ &ZHH܈\XH2&ZHH܈]XHXHY[  H0뛱 [HHHXZH]XH[H[H0뛝KB] [H\] [HY]HX ][XH2&ZHH\ٜ蛘\XHHܚXH[ 2&ZHHH]X\1 p蛝0뛘\1 \ HHY\\[[K2&ZHHH]X] H[Y[YHH\\XZH0뛝Y\ZB \ZHZH[[^]KX]1 \H]H[Hr&Y^ HX]HHq ܝ\YHHX\ZH0뛘\]HKB\X q 2&ZHHH\H YX HHXH[\Hq ܝ\YK\HHܘH\H[HHX]HXܘ]뛈\[\1 ܝ[HXH[\؛ܰ1 ˂XHX[XKXH[Z[HH]蛝[ZH[[^]K X]1 Hܱ Yr&]H[[ H[N1 Bp蛝[X\܈\H\H[Y\H\X\ 2&ZH[[HXܘ]0뛈[YXHXX\H2&ZH XHX]Z]B YH1 p蛝ٰ蛝2&ZH [HH[ZH\r&KZH[r&ZHH\HXܙX^ [[Z[HX\ZH[ZK[H0뛘\]HXX\1 [Y\K2&ZH\HX\H1 p蛝[\H[[^]K][[[ZHB0뛈]1 [YXH\\HX\ZH]XH1 p蛝ٰ蛝 X\H[YXH1 ܰ1 H؛ܰXܝ[[[ZH\H\Hܛ] HXܙ^H0뛈X\1 p蛝 X\X\ p蛝\Hٰ蛝 2&ZH0뛈[HXܙX^ 0뛝Z]1 \ HYX\HK\1 ܝ[H[[^ZX\ ˈ[Xr&XZH\K2&ZHXB[[[Z[ X\H2&ZH]  ޝ]1 \HX\X\ p蛝 \HX\ p蛝[q ܝ\YZHX\BZH[ZH0뛈\H[[H0뛈Xܘ\K[HYX][]]XH[\HHYH2&ZHK[HYX]XX\1 Xr& Xܱ \KBٰ蜲&Z][[]\[܈[ZZK2&ZHH0뛘\][[\H[H\1 ٰ蜲&Z][[܈[K[HYX] [B\[XK[HXZHYX][XX\1 ]]H2&ZH[]HH\KX]1  X[H[H[\H\X\ 2&ZB[\H[]H[Y p蛝[ZH[KZH0뛲&[\H[[  H[[0&H\H2&YH]蛝[1 BH [ܚYHHq ܝ\YKX]1 HY\ ܚ]NX\X\ p蛝2&ZHX\1 p蛝ٰ蛝2&ZHXKBZ]\H[Xܱ ܚZH[[ZK\H[[[ZH[[ZKX\]HXZHZX\H\Xr&][X\ZB]ܚZK\Hܚ\[HZH0뛈\[[&][\ZHHZXK H[\H[ZH[[^]H2&ZHZH[ZH[[^]H2&ZH\H[&][]ܝ[X\ZH[Z[ZH\H\HX]1 ]ܱ HX\ZH1 p蛝 HX\BZHX\ p蛝\KS\[HH[[0뛈Y\XHKX\r&K]  [[HYX][ZZ[X\ZH\H[[]܈[Hp蛝Z\XHH]1 \HXX\K[Z[YX ]H2&ZHXܙX^ ™\1 ]蛝[Y]K2&ZH]HHܚYH]蛝[1 HHq ܝ\YH2&ZHHp蛝Z\H\ZH[KM