A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 14

Trâmbiţele apocaliptice ca să se împlinească cele scrise, căci așa este scris: «Voi turna din Duhul Meu peste fii și fiice, peste bătrâni și tineri, peste robi și roabe, și se vor umple de cunoștința Duhului Sfânt, și voi prooroci prin ei și îi voi aduna pe ei din cele patru vânturi ale pământului și îi voi aduce în țara lui Israel, în țara Ierusalimului nou, cel din cer coborât». M-am folosit în vremea aceasta de trâmbițele cele scrise în carte, și iată, sun din trâm- bița cea de dinaintea celei de a doua arătări, căci Îmi voi face arătarea, precum este scris. (Vezi selecția tematică: „Venirea în chip văzut”, - și pe Slideshare; my.edocr; Google Drive; Scribd, n.r.) Voi umple de slavă văzută acest pământ românesc, acest Canaan peste care am lucrat cu cuvântul celor șapte tunete care au vorbit în vremea aceasta. Am folosit un trup pe care tu îl știi, și am vorbit prin acel trup și am adus spre știre planul Meu și lucrul cel de încheiere a tainei lui Dumnezeu. Acel trup este acum la Mine și i-am dat trecere mare, măi tată, căci M-a purtat pe Mine vreme de douăzeci și cinci de ani, ca să pot vorbi încă o dată pe pământ. Așa am spus prin apostolul Ioan: «Ia cartea și mănânc-o, că tu trebuie să mai proorocești încă o dată la popoare și la neamuri și la împărații lumii». Așa am spus lui Verginica: «Nu te pierde, Verginico, fiindcă tu va fi să te ridici în zilele tale să hrănești de la Mine un popor mare, care se va aduna să stea în fața tronului Meu cu ramuri în mâini și cu hăinuțe albe, cântând cântarea Noului Ierusalim, căci numai aceștia vor ști această cântare». Numai aceștia, măi fiule iubit, și iată ce fac, căci ți-am ieșit în cale prin acesta care este mare peste biserica Mea și pe care- l voi pune, până în sfârșit, în locul cel dintâi al bisericii Mele. Ți-am ieșit în cale, prin el ți-am ieșit, căci sunt în el, măi tată, sunt, căci este cel mai credincios lucrului acestei lucrări prin care Eu vorbesc în România de atâta vreme. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către părintele Visarion Iugulescu, din 06-05-1991 *** Am trezit trâmbița în vremea aceasta și am trâmbițat prin ea și am pus sub piatră de taină și sub pecetluire cuvintele cele trâmbițate; le-am pus până ce va fi să fie scoase deasupra și vestite de pe acoperișuri, precum este scris cuvântul lui Dumnezeu. Am trezit trâmbița din locul ei și am vorbit prin ea pe pământ, și iată, am ridicat apoi din cetatea aceea un fiu și l-am răsădit aici, în acest pământ, unde este ridicat acest locaș sfânt. Am venit prin cuvânt și am pus duhul și ungerea cea sfântă pe creștetul acestui fiu și l-am făcut mijlocitor între Mine, rugător pentru poporul cel care a mâncat de la această masă cerească, poporul care a stat de vorbă cu Dumnezeu prin acest cuvânt ceresc, coborât pe pământ în zilele acestea, și n-a fost în toate veacurile o lucrare mai de- săvârșită ca aceasta, căci poporul lui Moise a vorbit cu Mine, dar nu așa ca poporul acesta. Și iată, poporul acesta are în mijlocul lui mai mult decât a avut poporul lui Moise, căci Domnul vorbea lui Moise, iar Moise grăia cuvântul Domnului către popor, dar în această lucrare cerească cuvântul Domnului a fost față în față cu cuvântul creștinului. A vorbit Domnul, de această dată, cu Israel gură către gură, și Domnul Își va desăvârși această taină peste acest neam, și apoi pentru toate noroadele, pentru toată făptura lui Dumnezeu. Am coborât duh viu și ungere cerească pe fruntea și pe mâinile și pe inima acestui fiu de aici, și el așa a spus: „Iată, Doamne, sunt robul Tău. Fie mie după cuvântul Tău“, și de atunci Domnul Se odihnește peste acest locaș sfânt, căci sfânt este acest locaș, și de temut este acest acoperământ, pentru toate puterile cele potrivnice, și toate oștirile duhurilor rele țipă departe de hotarele cele de aici când văd că li se gătește capătul lucrului lor cel rău, când văd această lucrătură care se lucrează între zidurile acestui sfânt acoperământ. 14