A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 10

Trâmbiţele apocaliptice Domnul v-a luat trupul cu lucrarea de altădată, că era plin de dureri și suferințe, dar v-a trimis duhul cu lucrarea înapoi. Extras din cuvântul sfintei Virginia, din 10-07-1982 *** ... Am băgat de seamă că vi se pare amară hrana mea. Văd că nu vă mai place a mânca. O, cum nu vreți să luați aminte să mă ascultați? Domnul pentru asta a slobozit trâmbița Lui iară pe pământ, pentru ca pe poporul Lui să-l pregătească în așa fel să nu aibă parte de înfricoșata judecată. ... O, zice Domnul: „Verginico, vei merge înapoi pe pământ și întări-voi trâmbița Mea prin mlădița crescută dintr-o rădăcină cu tine, pentru pregătirea poporului pe care l-ai câștigat“. Extras din cuvântul sfintei Virginia, din 01-08-1982 *** … Doamne Savaot, începe Tu strigarea. Fii Tu Cel dintâi întru toate, că și eu, și aceștia suntem copiii Tăi. Fără Tine nu pot, Doamne Savaot, cu aceste lanțuri. Fără Tine nu vreau prin acest întuneric, căci acești copii ai noștri nici nu se zăresc bine din fundul prăpastiei în care au căzut și nici nu ne strigă ca să-i auzim sau să ne dea mâna. Hai cu mine, coboară cu mine după ei, că sunt aproape morți, Doamne Savaot. O, sunt chiar morți de tot. Suflă cu mine peste ei și hai să-i scoatem și să-i înviem și să-i însănătoșim, că iată, se stinge în ei ultima picătură de viață, iar bătaia inimii lor nu se mai simte. – O, iată-Mă! Sunt aici, tată. Sunt aici, Verginico. Suntem toți cu tine, scumpa Noastră. Astăzi este sărbătoare mare în tot cerul, Verginico. Astăzi toată puterea cerului este în picioare și biruința de azi va fi mare și se va scrie și se va vesti în vecii vecilor, și se va binecuvânta această zi și se va adăuga zilelor de înviere. Nici Noi, Verginico, nici Noi, tată, nu mai avem pace. Și Noi am plecat cu tine după poporul tău ca să-i dăm viață vie, că poporul tău este cea mai mare taină pentru făptura dumnezeiască, de la început și până la aceste zile. Nu mai plânge, Verginico, nu mai suspina, tată! Vino să te strâng la piept și să-ți dau mân- gâiere, căci iubirea ta pentru acest popor a covârșit toate iubirile de până acum. Nu mai plânge, Verginico! Ajunge, tată! Un pas mai este și intrăm în vremea cea fără de durere, fără de întristare și fără de suspin. Iată, toți îți împărțim mângâiere. Și Eu, și Fiul Meu, și Măicuța Sa, și tot cerul, tată. Când S-a ridicat Fiul Meu din mormânt a mai stat patruzeci de zile cu poporul Său ca să rămână cartea acelor zile și să se mărturisească, și apoi Eu L-am luat și L-am pus la loc de-a dreapta Mea. Dar tu ce ai făcut? Îți spun Eu, tată, ce ai făcut ca să se știe și să se scrie pentru toți cei care vor crede ce ai făcut tu. Tu ai fost aceea care ai avut iubire fără de margini. Tu L-ai coborât încă o dată pe pământ pe Fiul Meu și te-ai făcut Lui casă și templu, și S-a sălășluit El întru tine în taină mare, ascuns de ochii lumii, și a adunat de pe la răspântii pe orbi și pe ologi și pe surzi și pe leproși și pe toți sărmanii ca să-i așeze la această masă. Dar celui chemat așa i-a spus: «Mergi, și să nu spui nimănui». Tu ai fost aceea care L-ai ținut ascuns de ochii lumii ca să-Și poată hrăni un popor și să descopere toată taina planului Său pentru vremea aceasta. Și când ai venit și tu la Mine, tată, ai venit și M-ai rugat plângând: „Doamne Savaot, eu cât am fost cu ei, i-am păzit în numele Tău. Păzește-i Tu de-acum, ca nici unul să nu piară“. Așa M-ai rugat, Verginico, și Eu ți- am ascultat rugămintea și i-am păzit, dar ei nu M-au păzit pe Mine, n-au păzit urma Mea și n-au 10