A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti

Trâmbiţele apocaliptice „Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiță. ” (Ps: 46/5.) * „Strigă din toate puterile și nu te opri, dă drumul glasului să sune ca o trâmbiță, vestește poporului Meu păcatele sale și casei lui Iacov fărădelegile sale.” (Isaia: 58/1.) * „ Pentru că Însuși Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului și întru trâm- bița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și cei morți întru Hristos vor învia întâi” (1 Tes. 4/16.) * „ După acestea, m-am uitat și iată o ușă era deschisă în cer și glasul cel dintâi - glasul ca de trâmbiță, pe care l-am auzit vorbind cu mine - mi-a zis: …” (Apoc. 4/1.) * „Și am văzut pe cei șapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-a dat lor șapte trâmbițe.” (Apoc. 8/2.) „Iar cei șapte îngeri, care aveau cele șapte trâmbițe, s-au gătit ca să trâmbițeze.” (Apoc. 8/6.) * „Ci, în zilele când va grăi al șaptelea înger - când va fi să trâmbițeze - atunci va fi săvârșită taina lui Dumnezeu, precum bine a vestit robilor Săi, proorocilor.” (Apoc. 10/7.) * „Și a trâmbițat al șaptelea înger și s-au pornit, în cer, glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului Său și va împărăți în vecii vecilor.” (Apoc. 11/15.) Trâmbițele apocaliptice Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. ... Pace vouă! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, ci sunt în Duh. Coborâtu-M-am cu Duhul pe pământ ca să-Mi culeg un popor și să-i vorbesc tainele cele pentru vremea aceasta. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu și am venit să vorbesc pe pământ, să-Mi gătesc calea celei de a doua arătări, așa precum este scris în cartea Mea. Nu acest trup sunt Eu. Aceasta este o trâmbiță din care Eu trâmbițez în vremea aceasta ca să vestesc peste voi toate câte vor fi în zilele ce vin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Învierii Domnului, din 30-04-1955 *** ... O, treziți-vă! Pace vouă! Iată, M-am pogorât la voi, copilașii Mei, dar nu M-am pogorât în trup, ca altădată, ci M-am pogorât în Duh. Nu am venit la voi să caut ale voastre, și am venit să caut suflete. M-am pogorât în rug ca să-i vorbesc poporului Meu. Iată, am venit și vă grăiesc, ca să nu aveți parte de durerea care vă paște. Întăriți-vă în credință, măi copii; în credință, nu în haine scumpe. Ferice de ochii ce nu văd și cred, și vai de cei ce văd, aud și nu cred! 1