Информатор на општина Новаци 31

     Шеќерната репка се враќа на пелагониските ниви?!- стр.3 Чистењето на Црна Река-приоритет за заштита од поплави во Новачко поле—стр.4 Француско-германско одбележување 100 години од Првата светска војнастр.5 Успешна и плодна работа и над стотина деца продефилираа во Центарот „Бамби“ изминатите 10 години -стр.6 Се реновира училиштето во с.Гермијан,Општина Новаци– стр.7 1