2018-2019 Schoolbrochure Bib & CC Schoolbrochure Basisschool cc bib Brasschaat - Page 42

MAAK GEBRUIK VAN DE BIBFACILITEITEN EN -MATERIALEN Je kan altijd met je klas langskomen om gebruik te maken van de faciliteiten: • BUITEN DE OPENINGSUREN • Je legt een afspraak vast en verwittigt tijdig wanneer er onverwachts iets tussenkomt. Je kan ook op regelmatige basis met de kinderen boeken komen ontlenen. Zo raken de leerlingen vertrouwd met de bib en boeken. Een rondleiding of instructiemoment vormt hierbij een meerwaarde (zie eerder). TIJDENS DE OPENINGSUREN Je gaat zelf – zonder onze begeleiding – op zoektocht in de bib. Uiteraard helpen wij jou graag als je vragen hebt. Er is voldoende materiaal om je lessen kracht bij te zetten: • • 42 Lees- en informatieve boeken, naslag werken, bloemlezingen, tijdschriften Auteursinformatie (bv. uit de Bibliondatabanken) • • De beknopte en veelzijdige reeks van Ars Scribendi: mini-, junior-informatie en informatie (in de hoofdbib en schoolbib Sint-Michiel) Cd’s, dvd’s en luisterboeken (enkel in de hoofdbib) Internetpc’s, waar je o.m. een krantenki- osk en een krantenarchief (GoPress) kan raadplegen Fundels Als je met de klas komt, vragen we een wederdienst: alles weer netjes op orde zetten op de correcte plaats en een rustige gang van zaken nastreven. KLAS- EN LEERKRACHTENKAARTEN Wil je voldoende lesmateriaal en/of boeken voor de leerlingen kunnen ontlenen? Als leer- kracht is het mogelijk je in de hoofdbib of schoolbib in te schrijven voor een klas- en/of leer- krachtenkaart. Hiermee kan je max. 100 materialen ontlenen aan een ontleentermijn die het dubbele is van een gewone kaart. De kaart is gratis te bekomen ܛY[[H\\[X\ X[\“Z[\\YH[ۙ\Z[ܛZ[KY\ܘX[YHH\\[X\Y]۝[[X[[[X[Z[Y]Y[[]H][ۙ\Z[[܈H\XYK][HZ[Y\ܘX\[ܙ[Z܈H[[^XHܙ܂HZ[[]XY[ۜY[Y[ ][ZܘY[Y[X]\X[[ZY\Y؜[[]H[\[ ][H][[܈Z[YHHX][[XX܋B[\YYHZ[ ][H\Y[HY\ܘX[X\X]HHHXZ[Z\YX\X]\XX[H۝[[XXZY[Z\؜ZZ[^HX\ ]\]]\]^YZK ܈ZY[XZZ۝Y[HY]H\ۋBZHYX\ Y[H[X]]Yx&\›[Y[[[[[[]X]\XX[ [Y]HX\HY]0[HZ[ݙ\Y[\X[[XHو[Y[\X[H]]]\[p[Y\H۝[[H\X\XZZHBY]H\^ZHY[[HX[[Y[Y]HY\[[Z[Z]H[[