2018-2019 Schoolbrochure Bib & CC Schoolbrochure Basisschool cc bib Brasschaat - Page 40

De Theaterkoffer HET HELE SCHOOLJAAR BESCHIKBAAR – AANTAL DEELNEMERS: 1 KLAS LEEFTIJD 1STE TOT EN MET 5DE LEERJAAR PRIJS € 25 EURO PER 2 WEKEN ELKE EXTRA WEEK + € 25 (+WAARBORG VAN € 125). DUUR AFHANKELIJK VAN DE TE BESTEDEN TIJD, MINIMUM 2 LESUREN INFO EN RESERVERING JEROEN SWYNGEDOUW 03 650 03 46 JEROEN.SWYNGEDOUW@ BRASSCHAAT.BE 40 Cultuurcentrum Brasschaat heeft een theaterkoffer die ontleend kan worden. Kinderen raken op een speelse manier ver- trouwd met alles wat bij theater hoort. De theaterkoffer is een kist van één kubieke meter die een minitheatertje, rekwisieten, afbeeldingen, verhalen, opdrachten en andere aan theater verwante spullen herbergt. Deze kof- fer zorgt voor urenlang spel-, lees- en luisterplezier. De theaterkoffer werd ontworpen door de edu- catieve dienst van HETPALEIS. Het boekje van Joke van Leeuwen “We zijn allang begonnen, maar nu begint het echt. Pieke maakt toneel’’ diende als uitgangspunt bij de aanmaak van de theaterkoffer. Die bevat een visueel en educatief lessenpakket voor het basisonderwijs, met de bedoeling de theater- codes te ontcijferen aan de hand van grappige spelopdrachten. Zo kan er gewerkt worden rond de vragen: wat gebeurt er in het theater, welke personen vind je achter de schermen en op het toneel, hoe ziet het er daar uit? Met de theater- koffer kan elke leerkracht een kleine schouwburg in de klas halen en uitleggen hoe theater werkt. Indien u dit educatief spel graag door één van onze vrijwilligers in de klas laat spelen, komt er een extra kost van € 25 per klas bij.