2018-2019 Schoolbrochure Bib & CC Schoolbrochure Basisschool cc bib Brasschaat - Page 34

BIB RONDLEIDING DUUR: MAX. 45 MIN. RONDLEIDING DUUR: 1 UUR TOT 1,5 UUR. We geven jouw leerlingen graag een rondleiding in onze bib, buiten de openingsuren. Dit kan zo- wel in de hoofdbib als in de schoolbibliotheken. De rondleidingen zijn bedoeld als introductie. Af- hankelijk van jouw wensen en de voorkennis van de leerlingen, kunnen we op voorhand afspreken welke accenten we in een rondleiding leggen. Bv. enkel de jeugdafdeling of de hele bib, poëzie in de kijker, enz. Wens je een diepere kennismaking, dan verzor- gen wij een instructie. De leerlingen maken kennis met de jeugdafde- ling: hun kennis over de leesboeken en informa- tieve boeken wordt opgefrist. Ze krijgen ook een introductie in het gebruik van de bibliotheekcata- logus: bv. hoe zoek je op de titel van een boek of 34 op de naam van de schrijver? Er kunnen oefenin- gen aangeboden worden rond opzoeken van in- formatie op het internet en in boeken. We helpen hen om kritisch om te gaan met deze informatie. We bieden ook graag een leesplezieroefening naar keuze aan: een boekenkaft tekenen, een promotieslogan maken voor een boek, gedich- ten lezen en bespreken, een tableau vivant vor- men aan de hand van een stukje tekst of de kaft van een boek,… Mogelijke onderwerpen: Ga je graag wat diepgaander in op bepaalde materie? Wij kunnen een instructie verzorgen die aansluit bij jouw lessenpakket. We leren leerlin- gen beter te zoeken naar informatie of dompelen hen onder in de boekenwereld. • • • • • • ... Uitleg over de indeling van de informatieve boeken. Informatie vinden met behulp van de bibliotheekcatalogus. Oefeningen zetten de theorie om in de praktijk. Leren opzoeken in naslagwerken, databan- ken, registers, inhoudstafels. Informatie zoeken via internet. Leren opzoeken van informatie over schrij- vers. Een goed verhaal of informatief boek leren zoeken, leren aanvoelen wat boeken te bie- den hebben. Ondersteuning bij “Leren leren”.