2018-2019 Schoolbrochure Bib & CC Schoolbrochure Basisschool cc bib Brasschaat - Page 3

Voorwoord Talent in huis De bibliotheek en het cultuurcentrum zijn twee laagdrempelige huizen met een open deur en een hart voor kinderen. We nodigen jullie uit om van ons gevarieerde aanbod te komen proeven. De bibliotheek heeft een ruime jeugdafdeling met themastanden, speelmogelijkheden en veel rustige ruimtes om alleen of in groep te werken. Elk kind heeft zijn aanleg: meer in zichzelf of juist sociaal, rekenslim of bezig met taal, beweeglijk, muzikaal of beeldend creatief. De bib ontsluit voor al deze kinderen een wereld aan moge- lijkheden en biedt ze de kans om projecten en tentoonstellingen te organiseren, met een groep gelijkgestemden of in klasverband. We hebben oren naar hun ontwakend talent en een collectie om hun ontwikkelingshonger te voeden. Cultuurcentrum Brasschaat heeft dit jaar voor de 30ste keer op rij een programma voor het basisonderwijs samengesteld. Dit doen we om- dat we beseffen dat kunst verrijkend kan zijn voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Vandaar de bewuste keuze om een zeer belangrijk deel van onze middelen en tijd aan programmatie voor kinderen en scholen te besteden. De kans om zichzelf te ontdekken maakt kinderen gelukkig en zelfzeker. Bibliotheek en cultuurcentrum trekken graag alle registers open en bespelen verschillende media en disciplines. We hopen dat het ge- varieerde aanbod bij jou en de leerlingen in de smaak zal vallen, dat de vonk overspringt, dat we snaren raken. Dus, kom binnen, ontdek en voel je thuis. Onze avonturen kan je volgen op Facebook (“Bibliotheek Brasschaat” en “Cultuurcentrum Brasschaat”). Ook vind je ­ informatie (zoals deze brochure en lesmappen) op www.brasschaat.be. Vragen? Suggesties? Maatwerk? Wij horen het graag. Jeroen (CC) en Ruth (BIB) voor contactgegevens zie achteraan.