Отчет Отчет 2013 (првите 365 дена)

Општина Новаци Отчет за реализираните дела на градоначалникот на општина Новаци во првите 365 дена од мандатот 35