Информатор на општина Новаци 20

 Градоначаликот Котевски во Брисел на седница на Заедничкиот Консултативен Комитет—стр.3  Општина Новаци ќе добие модерен систем за наводнување—стр.5  Започнаа градежните работи за реконструкција на мостот и воденицата,црквата и куќата на Калеш Анѓа во Мариово –стр.7  Презентација ,,Развој на Мариово во одржлива Туристичка Дестинација" стр.8  Донесен Буџетот на општина Новаци за 2014 година—стр.9 1