10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 9

Άλλα ςπιλαια • ΢πιλαιο ςτθ Χαράδρα τθσ Γιϊργιηασ (Μουρίκθ) ςτθ Ρετροφπολθ (ΦΕΚ119Β/59) • ΢πιλαιο του Δρομζα (Βάρακρο πάνω ςτο Ροικίλο) • ΢πιλαιο τθσ Αφαίασ (Βάρακρο ςτο Αιγάλεω) • ΢πιλαιο ΟΛΚΟ.ΠΟΛΛ.΢. (Νζο βάρακρο ςτο Ροικίλο, πάνω από το Δρομζα)