10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 82

Ή αυτά τα ίχνθ (5)? (δενδροφφτευςθ κοντά ςτο Σκαραμαγκά)