10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 81

Ή αυτά τα ίχνθ (4)? (φίλοι πεηοπόροι του βουνοφ κόβουν τθν πίτα τουσ)