10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 8

Λατρευτικά ΢πιλαια • ΢πιλαιο Πανόσ (κοντά ςτθ Μονι Δαφνίου/ Καμποφρογλου - Τραυλόσ) • ΢πιλαιο του Αιγάλεω (πάνω από το ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο/ Νίκοσ Μπουντοφκθσ - Βραχογραφείεσ) • ΢πιλαια – ΢καλιςτιρι (Δφο μικρά ςπιλαια κοντά ςτο τείχοσ του Δζματοσ/ Ανδρζασ Σκιάσ Α.Ε. 1919)