10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 67

Πολυβολείο μετά το ΢πιλαιο Πανόσ ςτο Δαφνί