10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 48

Ο κακθγθτισ ΢ταματάκθσ ςε άλλο ορυχείο «αρουραίου λίκου» μιλάει για τα μεταλλεφματα τθσ περιοχισ