10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 38

Μονοπάτι Κάουπερτ (λίγο ψθλότερα)