10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 33

Το παρεκκλιςι (νεκροταφείο) του Αγίου Νικολάου (περιοχι Δαφνίου)