10.000 πΧ ως τις μέρες μας - Page 31

Ο Ολυμπιονίκθσ Σπφροσ Λοφθσ με μζλθ τθσ Ολυμπιακισ Επιτροπισ ςτο Δαφνί