100% School Quarter 3 Group 2 Group 2

NEWS FROM AND ABOUT SCHOOLS NUUS VAN EN OOR SKOLE s ool h c S h g | Hi e l o k s r Hoë llege o oria t e r P Curro C rs e Schul e e l g l i a n W o Die rnati e t n I e h Deutsc ls y Schoo GROEP | GROUP 2 ar m i r P | ole Laersk zeldean a Curro H rt oo Tygerp s n Die Kra s an Skuilkr s ool h c S y r rima P - e r P le | o k s r e t Kleu stle KWARTAAL / QUARTER 3 2018 JAAR/YEAR 3 a Curro C nd Tygiela kers ak Kransj ans Skuilkr www.ca.ac.za sms 100% n a 3 2 3 7 3 vir meer inligting Registrasiedae vir 2019 studies: 28 Julie 25 Augustus 29 September 27 Oktober 24 November al s r hie jou ons ry regk r vi ry kk wer KLERKSDORP CENTURION RUSTENBURG WITBANK • Natuurbestuur • Gasvryheidsbestuur • Toerismebestuur • Sportbestuur • Persoonlike Afrigter • Vroeë Kinderontwikkeling • Bemarking & Skakelwese • Besigheidsbestuur • Administrasie • Grafiese Webontwerp • Programmering • Rekenaartegnologie • Elektroniese Ingenieurswese • Ambag N1-3 • Strukturele Tekene • Finansiële Rekeningkunde • Somatologie • Haarkappery • Geregistreer by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ’n private hoër onderwysinstelling, kragtens die Wet op Hoër Onderwys, No.101 van1997. Registrasiesertifikaat no 2001/HE07/003 • Voorwaardelik geregistreer as ’n privaat kollege in terme van seksie 31(3) van die Voorgesette Onderwys Wet regulasie 12(4)(b) om Report 191/190 gelyste deel-kwalifikasies, aan te bied tot en met 31 Desember 2022. Registrasienommer: 2016/FE07/006 • Geakkrediteer deur Umalusi, Raad vir Kwaliteitsbeheer in Algemene en Voortgesette Onderwys en Opleiding. Akkreditasie no 15FET0200014 BELLVILLE