Οι περιπέτειες της σταγονούλας Ερμίνας

Οι περιπέτειες της σταγονούλας Ερμίνας Σσνεργατική γραυή και εικονογράυηση: 6ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης- 5ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς