Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 7

• непрекъсната; • гладка – поне двукратно диференцируема; • хармонична – хармоничност да изпълнява  ∆T ( r ) = 0 условието за - уравнение на Лаплас за решаване на гранична задача. За получаване на модела е избрана интерполация с полихармонични сплайнове, при която аномалният гравитационен потенциал е представен в базис от радиални функции с подходящи тежести:    T ( r ; {ri }) = ∑ wiφ ( r − ri ) )()˾ɤ(+BF+BBF B(+FBBF FBBB԰B+FFBBFBB(+FB(+FBBFF BF?BBBF B(+)ȃ"Hɤ(+F BFBBF B԰BBBBBBBBBF(+BBBBFF?F(+BBBBFF BBBB(+BF(+BȃFF+BF BBF BBF BBBF FBBBBBBBF (+)(+B(+)ɤ((BBȃBBBBFBFF BFȀ􃾎)"#:X(((($$((ؤ(($(+B_BBBBBFBF BBF BFBBBBBBFBFȀȀȁȀF F+BBBF BBBԃFFBFF BBF(+FBBBBBBBBBFBBBF FBBF F+4++>++4+>+:+">+4++">+4++þ">(+0(+>(+0(+<+0(+4(+>(+<+0(+<+4+0>+0">+<+4+0">+<+4+0">(+(+>>ɨ"Hɤ()ᤀ夁BԃBBBBFBBBBBBBBFF BBF BBFBBFBBBB(+BF+BBBF BBȃBBBF?BBF BFBFBFFBBBBBF B+FF+FFBBBF BFBBBBȃBBBF BF?F BBF?BFBF BBB+BBFBBBF BFBBBFBBBBBBBBԃBԃBBBBBBFBBBB+BBBF BFȃ"HɤԀ؁ȃ"Hɤ(($(+<+0+0+<+0+<+0(+>(+4++>++4+>++>+4++">+4++">ホ(($(+FFBBFBBBBB($(($(+BBF BBBBBBFBBBF BFBBBBBBBBBBBFBBFFBBFBF<($((+BcBBBBBBBBBԃFBBBBBF BԃBBBBFBBBFȃ"Hɤ"Dݤ">ȃ"Hɤ)((Ԥ+BԃBBBBBFF BBF BBFBBF BFBBBBFBBBBB()ݤ(+BBFBBBBBBBBF BBFBF BBBBBBBBBBBBBBF?BBBԃBF+FFF +BFBBBF BFBBBBBF">ɨ"Hɤ(+ȃ)P:̀ɨ:؀ɨ(($(++4+)܀􃾎ݤ++4+ݸ뾎(+P+7++P++7+P)؀􃾎+þ+7(Ĥ+(++7++þホ$$((Ȥ(($(+BsBF FBFBF B:BBԃBԃBBBBFBF BBBBBBF;FBBBBBF BԃFFBBBBF<+BBBBBBFBBBF BBBBBF BBFBBBBBBFFBBFBF?F BBBF?F B+BBBBBFBBBBBBBBBBBFBB܃BBFBBBBF BԃF BFBBBBBBF+BB+FBFBBBBFBBB_BBBBBFBBBF BBBBBBBBBFF BBF BԃF BBBFF B+BBF FBFBBF BFFBBBBBBBԃFBԃFBF#BBBBȃFBBFF+BBBBBBBBBFBBFBBBBBBBBBԃFFBB܃BBF BBBBBBBBBBBBBF B+BBBBFBF BఃBBBBBBBBBBBFBBBBBBBBBԃBBFBBBFBF?FBB+FF BBBBFF BͥձȁمՔͥѥ(+BBFBB+B_BBF?F B+FBBBF B+BBBBBF B((((0