Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 57

ПРОФ. ДТН. ИНЖ. ГЕОРГИ ВЪЛЕВ НА 75 ГОДИНИ На 12.09.2015 г. професор дтн инж. Георги Вълев навърши 75 години. По този повод бихме искали да изразим нашето уважение, признателност и почит за неговата близо 50годишна неуморна работа. Професор Георги Вълев е един от найизтъкнатите и ерудирани наши преподаватели и учени с широки интереси, обърнат с лице към практиката. Известен е сред научните кръгове у нас и в чужбина. Всеки негов възпитаник винаги изказва своето впечатление от неговата преподавателска и педагогическа дейност като изключителна. Своята преподавателска и научна дейност като асистент в Геодезическия факултет при ВИАС (сега УАСГ) стартира през 1975 г., като по-късно работи и по съвместителство в Централната лаборатория по висша геодезия - БАН по международната космическа програма „Интеркосмос”. През 1980 г. защитава дисертационен труд и му е присъдена научната степен „кандидат на техническите науки” (сега „доктор”), а през 1989 г. защитава докторска дисертация и му е присъдена научната степен „доктор на техническите науки”, а през 1991 г. е избран за професор. Като такъв работи в УАСГ до пенсионирането си през 2005 г. Проф. Вълев е бил гост-професор в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, както и в Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски” - София. В своята преподавател BBBBBBBFFBFBFBKF+BBBȃBԃBBBBB+FFBBBBBBBF?F BF