Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 53

основа за изграждане на имотен регистър за значителна част от територията на страната. Създаването на карта за почти цялата територия ще реализира в голяма степен основните задачи на кадастъра. През настоящата година е необходимо да се завърши разработването на нови и изменението на действащата нормативна уредба, в съответствие с измененията в ЗКИР, като отбеляза няколко основни аспекта: • Подобряване и улесняване за поддържане в актуален вид КККР; • Подобряване на административно-те BBFBFBBF B+BBFBFBBBBB԰BBBF;FBF BBBBBBBBF FBBBBF BԃFFBFBB+BFBBBFF BBF?BBԃBBBFBFBBBBBBBBFBBBF BBB+BBF'BBBBBBBBBFF BBBȃFBFFBBȃBBBаBȃFFBBBBF FBBBB+FBBFBBBBFFBBBBFBkBkBkBFFBB܃BF BBBBFBBBBFF F+BBB+BBFBFBBFBBBBBF BFBFF BBBBBBBBBFF F+FBBBF?F BF'BԃFB+BBBBBBBBBFBBBBBBBBԃBBBF+F FBF#BBBFBBBBBBFF BB+BwBFBBF BBBBFFBBBBBBԃBBBBBBBBFFBFBBF B԰FBBB+BFFBBBBF?F BBBBFBBBFF BBF?BBԃBBBBBBFF FBBBBBBBBB+FFBB܃BFBBBBBBBԃBBFBBFBBBBBFBBBF BFBBBFBBFBBBFB+BBFBBBBF?BBԃFBBBBFBBBF BBFBF BԃBBBFBBBFF BBF?BBF B+FFBFBB+BF BBBBFF BBBFBBBԃBBBBBBFF FBBBBF BԃBBBBBFF+BBBFBB+BBBFBBBBBF?F BBBBBBBFBBFBBBBFF BBBBFF BBȃBBBBFF F BBB+BBBBBFBFBBF BBBF BBBBF BBԃBFBBBBFF BBBBBBBBBF+BBBBBB+BBBBFBBF BBBF BBBBWBL%9MA%IBBBB_BBBBBBBBBFF F+B+BBBFBFF FBBFF BBBBBBBBB+BKF+BȃBFF+BBBFBBFBBBBF?BBF BBBFF+BFBBBBF?BBBBF B+BBBBBBBBBFBFBBF BFBFF BBBBBF BFBF BFBF?F BBBBBD+BBFF BBBBBBԃBԃBF+BBBBBBBF BBBBGF+BBBFFBBF BBBBBBBBFBFBB+FBFF BBB԰BFBBF BFBwBFBBBBBFBB܀B̸BF+BBBBBF BBF+BBBBBBBԃFBԃFF+BBBBBFFFBBBBF