Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 49

км². Той е продълговат с дължина от изток на запад 260 км и ширина, която варира от 12 до 58 км. Бреговете му са силно разчленени, като в тях са оформени дълбоки заливи — Кисанос, Ханя, Суда, Мирабелос на северното крайбрежие, а на южното е широкият и отворен към Средиземно море залив Месара. Полуостровите са дълбоко вдадени в морето — Родопос, Акротири, Сидерос. Остров Крит има планински релеф с четири ясно оформени масива. От запад на изток те са: Лефка (връх Пахнес - 2453 м), Иди (тук е най-високата точка на острова, връх Иди или Псилорити - 2456 м), Дикти (2418 м) и Орнос (1179 м). Критските планини са част от Динарската планинска система, която започва от Словения и минава през цялата западна част на Балканския полуостров. Между масивите са оформени широки долини, в които текат реките Гиолирос, Апоселемис, Анаподанс и Кутсулидис. Реките на острова са къси и пълноводни. Климатът е средиземноморски със значителни валежи и високи температури, мека зима и топло лято. Възможни са климатични аномалии, като тази през февруари 2004 г., когато целият остров е скован от невиждан студ и покрит със сняг. Северното крайбрежие на Крит е разчленено и п BBBBBFBFBBBBBBBBBBBFBBBBBF BԃBFFBFF B(+BBBBBBBF BBoBFBB(+BBBBFBBF BBFBBBFBBBB(+FBԃBBFBBBF'BBBBBBBBBBBBFFBBBBBBFFBBBBFB_BF BBB+BBBBBBBF BBFBBBF#BBBBFFBBBF FBBBFBBఃBBBFBBBBBF<+BBFF BBBԃBԃFBBBBFBFFB̃BF FBFF+BBBF BBBBF BBFBBBF#BBBBFF+BBBBBBBF?BBBBBFBBBBԃFBBBBBFFBBF BFFBBBF BBBBF BB+FBBFBBBBF BBFBBBF#BBBBFF+BkFBFBԃFBBBBBBBBBBBFF BBF