Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 31

Именно в това се състои предлаганата rayCloud технология, реализирана в софтуера Pix4DMapper, в който са на разположение инструменти за ръчно създаване на идентични свързващи точки. Когато една нова точка бъде дешифрирана в поне две снимки, тя автоматично се разпознава в останалите снимки, в които попада образът й, като се посочва и BFBFBBBBF BB+BBFF BBBBBBBBBBԸ+BFBBBBBBBBBBBF BBBF FBBBFBBBBBF BԃBF+BBFF#BB+FBF BBFBBBF FBFBBBFBBFBF BBBF BBFF BFBF BBBBBBBBBB+BBFF BFBBBԃBBFBFBBBFBԃF?BF?BBFBFBBBBBF?FBFBBBBBF+BBBBFBBF BBBFF FBFBBBBBBFBBBF BԸBBԃBF+BBFBBF?F FF BBF+BBBBBBFF F BBBBF#BFFBFBBBF BBBBBBFBBBBF BFBBBB+BFBBBBF BԃBBFBFBBBF B԰BBBF BBBBBBBFBBFBBBBFBB+BF FBBF?BBBBԃBȃBBBBFF F+FBI ՐF BFBBBBF BBBBBԃBBFB+FF+FBF BBԃFFBBF BBBBBFFBBBF BBBBF