Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-1-2-2016 - Page 23

Русия има още една база на Военно-въздушните си сили (ВВС) в Гюмри – втория по големина град в Армения, близо до границата с Турция. В края на м.ноември 2015 г. Москва е изпратила и зенитни комплекси в Сирия. До 18.11.2015 г. Франция е изпратила самолетоносач с 26 изтребитела срещу ИД. Без онагледяване с политическа карта на тези държави за обикновения читател е трудно ориентирането му в описваните военни бази, бомбардираните погранични райони, градове и акватории. Фиг. 2.Политическа карта на Сирия и части от съседните й държави Турция, Ирак, Ливан, Йордания и част от акваторията на Средиземно море. [2] 4. КАРТИ ЗА МИГРАНТСКИЯ ПОТОК КЪМ ЦЕНТРАЛНА И ЗАПАДНА ЕВРОПА Общоизвестно е, че през 2015 г. се случва демографско и политическо явление, наричано от някои политолози „Новото велико преселение на народите” от изток на запад и от юг на север на над 1 млн. души, т.е. от страните на Близкия и Среден Изток и от Африка към Централна и Западна Европа – фиг. 4 и 5. След натрупване на огромен брой мигранти, надхвърлящ няколко хиляди души в района на гр. Канижа в Сърбия, разположен в близост до границата й с Унгария, Унгария затвори границата си със Сърбия и построи само за 15 дни висока метална ограда по нея – фиг. 4. Мигрантите се пренасочиха към Хърватия, Словения и Австрия. Руската карта на фиг. 4 е със силно минимизирано съдържание, илюстрира държавните граници, както и по няколко главни града във всяка държава, шосейната и жп мрежи на държавите от Балканския полуостров и част от Централна Европа, моретата, през които преминават бежанците, както и горис F BF BԃF BFBF BFBBఃBBBBBBBBBȃBBBBBB+FBBBBBBFBBF F?BBBBԸBBBBF?BBFBFBBBBBFF+BBBBBFBBF F?BBBB+BBBBBBBBF BBBBBBBBBF BBBF BԃBBBBFF BF BBԃFBBFFBFBBB+BBBFBBBBBBBBBBBBFF BBF