ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 45

Η Ποίηση συν-ομιλεί με την Ιστορία Μικρασιατική καταστροφή… Τους ακούω, πλησιάζουν Τα βήματα τους αντηχούν στο χώμα Πήραν ήδη τη Σμύρνη, την κάνανε δική τους Δεν θα είναι ποτέ πια η ιδία Ποτέ πια δική μας Βλέπω την πόρτα να σπάει, μπήκαν μέσα Τρέχω, φεύγω από το παράθυρο Η οικογένεια μου δεν με προλαβαίνει Ένα χέρι με πιάνει από τα μαλλιά Φωνάζω, προσπαθώ να ξεφύγω Νιώθω μια λεπίδα στο λαιμό μου Και ύστερα ένα σουβλερό πόνο Το μόνο πλέον που θα θυμάται κάνεις από την Ανατολή είναι ένα πράγμα, μια λέξη, ανίκανη να περιγράψει τα αληθινά μας συναισθήματα, τώρα πλέον μένει μόνο καπνός, καπνός και φωτιά από την όμορφη πόλη μας και πρώτιστος πόνος που στιγματίζει Έλληνες και Αρμενίους. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΙΣΤΈΛΛΑ Γ2 και τις κ :>::>>>'::>::::>;:+::::>:>>:>::>7::::>>'>::>:::::>>::+:::>::::>::::::>:>;::>:>:>:>::::ă:::ă>:>:+>#>'::+:>:>;::>:>:>:>::::ă::ă:>:>:::>7:>>:܃:>':+:[>':>3:>'>:::>>:>>::>::ă:::ă:>>:>7>+:G>>::܃::::>:>::>>>'::::>::::>>:::>::>:>4+:W:::::G::g::S:\::::W:g:w:$:L+::ă>>>3:::ă>:>::>>:::>>:::::>+:c::_:w:+:c>::>8>:ă>3:::>:ă>3>>':+::ԃ>>>3:::::::ă:>>::>:>:+:::>>:::>::>::>$+>:ԃ>::>::::::::ĸ+:c>::>8>:ă>:::::+>:>::ă>::>;>:>:+>>:>>::>:>>:>>+>:>:::>>::>>>'::::::>':+>:>:>:::::::::::+::>:>:ԃ>:::::+:::::>:>::+:c>::>8>:ă>:::::+>:>::ă:::::>;>:>:+::>>'>:::::>::>>'>::::>::+::>>'>>::::::İ::>>'>:>>>>::+>:>::ԃ::ă>::::>:>>:>:::::>+>>:>:::>::::>>:>:>3>::>+>>:ă>::::::İ>>:ă>:>::ĸ()A=Qe@Ĺ+:Kd::::>3>:::>:>3::::>+:>'>:>:W:>:::+::>>:::>:>7:::::ԃ:::>3:::ă::::>:ĸ+:::::::>:::::>>>::::::::::>:ԃ>::>:>+>>:>>::::::>:::::::>:::>::ă::::>:+:>>3::>'>:ܰ>>3::::::::::::+:c>::>8>:ă:::>:+>:>::ԃ::ă::>:>:>:+::ԃ:d:::>:>:>:+::ԃ::ă>:>:>7:+>:::::>>::>:>:>3>::>+:::>::::::>3::>>:܃:܃:>':+:k::w:::G:w::+:w:D::::o::::;:o::+:#:o:W:w:D:::g:G:o:G:s::w:\+:S:':s:_:::D::?:w:\:L+::>>7::>::::::>::>:>::ă:>::::>>7:İ+:>'::>::ă:::>:::::::+>:::::::ă:>>0>:>>>'::>>>':>::::>;:(Լؼ܀::