ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 24

εκτός από τα μαθήματα, στο πλαίσιο των παγκόσμι- ων ημερών. ΚΥΡΙΑΚΉ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΊΔΗ Η ταινία που παρακολουθήσαμε πριν λίγο καιρό ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, διότι είχε να κάνει με επί- λυση έξυπνων γρίφων και αινιγμάτων. Μέσω αυτής της ταινίας, μπορέσαμε εμείς οι μαθητές να καταλά- βουμε καλύτερα τον «κόσμο» των μαθηματικών και ίσως να τα αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο. Επί- σης, μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι ήμασταν όλα τα παιδιά εκεί και περάσαμε ευχάριστα και δημιουργι- κά την ώρα μας. ΆΝΝΑ ΣΥΡΙΟΠΟΎΛΟΥ Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με ανα- πηρία στις 3 Ιανουαρίου: Oι μαθητές του Λυκείου παρακολούθησαν διά- λεξη από τον κ. Νίκο Πατεράκη, με θέμα «Αιγαίου Κύματα». Οι μαθητές μέσα από την εκδήλωση αυτή συνειδητοποίησαν τη δύναμη της ανθρώπινης θέλη- σης και εμπνεύστηκαν από το παράδειγμα ανθρώ- πων που είναι πρότυπα στον τομέα αυτό. Σε συνεργασία με τον Π.Α.Σ.Κ.Α. παρουσιάστη- καν παραολυμπιακά αγωνίσματα πραγματοποιή- θηκε αγώνας επίδειξης Επιτραπέζιας Αντισφαίρι- σης   καθώς και μικτός αγώνας με την συμμετοχή μαθητών της σχολής. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε  με την πραγματο- ποίηση αγώνα επίδειξης Μπάσκετ με Αμαξίδιο. Στον αγώνα συμμετείχαν δύο μικτές ομάδες που συγκρο- τούνταν από αθλητές Μπάσκετ του Π.Α.Σ.Κ.Α. και μαθητές Λυκείου της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής, τον οποίο παρακολούθησαν το σύνολο των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου της Σχολής. Η εκδήλωση στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν και να έχουν άμεση επαφή με τον Αναπηρικό Αθλη- τισμό. Ας διαβάσουμε τι έγραψε στο περιοδικό μας ο μαθητής Χρήστος Καραμάνος A3, που συμμετείχε στον αγώνα Μπάσκετ: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Νοεμβρίου 2016, το σχολείο μας διοργάνωσε ομιλία για τα παιδιά του Λυκείου αλλά και έναν ξεχωριστό αγώνα μπάσκετ. Εγώ θα σας μι- APOTYP-1.indd 23 λήσω για τον αγώνα στον οποίο είχα και την τύχη να συμμετάσχω. Τον χαρακτήρισα ξεχωριστό, γιατί έπαιρνε μέρος η εθνική ομάδα ατόμων με αναπηρία του μπάσκετ και η ομάδα μπάσκετ του Λυκείου μας. Όταν ενημερώθηκα γι’ αυτόν τον αγώνα, ενθουσι-