עיתון תשעו 01 - בן גוריון

‫חיזוק קשר‬ ‫השותפות עם‬ ‫קהילת ההורים‬ ‫משפחה וקהילה‬ ‫חיזוק הידע‬ ‫והיכולות של‬ ‫התלמיד‬ ‫יצירת אוירה‬ ‫ביתית מיטבית‬ ‫תהליך ערכי‬ ‫חינוכי של למידה‬ ‫משמעותית‬