משימת סיכום- רכזי תקשוב 1 - Page 8

‫יעדים בתקשוב‬ ‫1( העלאת מספר השיעורים המתוקשבים בקרב מורי בית הספר‬ ‫בתכנון ההוראה השנתי.‬ ‫2( שיתוף ברעיונות ותכנים עם רכזי תקשוב מבתי ספר אחרים.‬ ‫הלכה למעשה.‬ ‫יעדים בפיתוח המקצועי האישי‬ ‫1) להשתלם ולקבל כלים שימושיים וחדשים בתחום התקשוב.‬ ‫2) הנחייה והדרכת מורים / צוותים בתחום התקשוב.‬