משימת סיכום- רכזי תקשוב 1 - Page 7

‫שינויים בפורטל הבית ספרי‬ ‫עבודה בצמוד לרכז המחשוב לגבי תכנון שינויים בדף הבית, זליגה מהמשוב ומאתר‬ ‫למידה בחירום. מפגשים עם המנהלת/סגנית המנהלת לתכנון הכנסת תכנים חדשים‬ ‫תכנית ה.ל.ה‬ ‫מפגשים עם מדריכת אשכול להכנסת המידע לתוך תכנית העבודה הבית ספרית‬ ‫ובמקביל מפגשים עם מורים לכתיבת שיעורים מיטביים מתוקשבים והכנסת חלק מהם‬ ‫לפורטל הבית ספרי‬ ‫השתלמות בית ספרית‬ ‫קבלת החלטות לגבי תכנון ההשתלמות על פי המתווה יחד עם תכנים מתוקשבים‬ ‫נוספים והיערכות בית הספר מבחינת פרסום, רישום ומחשבים.‬