משימת סיכום- רכזי תקשוב 1

‫אנגל אלינה‬ ‫בי"ס חקלאי כדורי‬