הירח והחודש ספטמבר 2013

הירח נע בתנועות מחזוריות: בני האדם התבוננו בירח

מידי לילה, הם גילו שהירח משתנה בכל לילה עמ'4

עונות השנה

ראה סרטון עמ'-14

הירח מקיף את

כדור הארץ

עמ'11

הירח והחודש -נבין את הקשר בין התופעות שחוזרות על עצמן לבין קביעת זמן, כגון שנה, יממה חודש. נכיר את מבנה הלוח העברי והמועדים המרכיבים אותו. והקשר בין תנועת כדור הארץ לבין תופעת היום והלילה וקביעת החודש והשנה.