בן גוריונט - יוני 2015

‫יצירת אוירה‬ ‫ביתית‬ ‫מיטבית‬ ‫חיזוק הידע‬ ‫והיכולות‬ ‫של התלמיד‬ ‫תהליך ערכי‬ ‫חינוכי של‬ ‫למידה‬ ‫משמעותית‬ ‫חיזוק קשר‬ ‫השותפות‬ ‫עם קהילת‬ ‫ההורים‬ ‫משפחה‬ ‫וקהילה‬