אלונט-סיכום מחצית - Page 3

‫,‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫דבר המנהלת‬ ‫הגב '‬ ‫עליזה מדינה‬ ‫,‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫:‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫'‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫" .‬ ‫,‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫.‬