אלונט-סיכום מחצית - Page 18

‫הבטוח,‬ ‫האינטרנט‬ ‫שבוע‬ ‫במסגרת‬ ‫התקיימה פעילות שיא בבית הספר.‬ ‫נאמני המחשב יצרו מגוון פעילויות בנושא‬ ‫והעבירו אותן לכלל תלמידי בית הספר.‬ ‫כמדי שנה, השבוע הלאומי לגלישה בטוחה הוקדש לשימוש‬ ‫בטוח, נבון ואחראי באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער‬ ‫בישראל. שבוע זה הוקדש להכרת נורמות התנהגות‬ ‫ראויות ברשת; הקניית כישורי חיים להתמודדות במצבים‬ ‫שונים תוך העלאת המודעות לסכנות; הכרת כלים‬ ‫מועילים‬ ‫והתנהגותיים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫.‬ ‫בתום הפעילות, כל תלמיד חתם על אמנה לגלישה‬ ‫בטוחה.‬