Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5 - Page 8

Մեր երկր‫ٳ‬մ ﬕնչև 1974 թվականի հ‫ٳ‬նվա- րի 1-ը ծնված քաղաքացիների համար կեն- սաթոշակի հաշվարկն իրականցվ‫ٳ‬մ է բա- նաձևի հիման վրա`