Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter N 5

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ online ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ #5 Կենսաթոշակային համակարգեր Կենսաթոշակային սխեմաներ Փոխհատ‫ٳ‬ցման գործակից Միջազգային փորձ ԿՀԻԿ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ