Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր Pension Newsletter 2018 N4 - Page 18

Կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների քանակն ըստ սեռատարիքային տարանջատման (30.04.2018) Ծնված 1952-1974 ԿԱՅ‫ؤ‬Ն ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ 118 մասնակից 10 519 մասնակից 52 Տղամարդ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ 126 մասնակից 4 655 Տղամարդ 5 864 Կին 66 Կին ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 763 մասնակից 4 775 Տղամարդ 5 988 Կին 68 Տղամարդ 58 Կին Ծնված 1975-1985 ԿԱՅ‫ؤ‬Ն ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ 820 մասնակից 138 341 մասնակից 365 Տղամարդ 455 Կին 65 882 Տղամարդ 72 459 Կին ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ 751 մասնակից ԸՆԴԱՄԵՆԸ 139 912 մասնակից 66 669 Տղամարդ 73 243 Կին 422 Տղամարդ 329 Կին Ծնված 1986-1998 ԿԱՅ‫ؤ‬Ն ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ 591 մասնակից 176 568 մասնակից 236 Տղամարդ 355 Կին 89 675 Տղամարդ 86 893 Կին ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ 621 մասնակից ԸՆԴԱՄԵՆԸ 177 780 մասնակից 90 185 Տղամարդ 87 595 Կին 274 Տղամարդ 347 Կին Ծնված 1998-ից հետո ԿԱՅ‫ؤ‬Ն ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ 0 մասնակից 2 383 մասնակից 1 465 Տղամարդ 918 Կին ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ 0 մասնակից ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2 383 մասնակից 1 465 Տղամարդ 918 Կին ԱՂԲՅ‫ؤ‬ՐԸ՝ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ www.ePension.am ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ