Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 8

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ online ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ #8 Որտե՞ղ են ներդրված կ‫ٳ‬տակային գ‫ٳ‬մարները ԿՀԻԿ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ