Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 8 - Page 4

ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՖՈՆԴ 22,60% 19.88% ԱՅԼ 5.86% 9,13% 5.04% 69.22% 68,27% ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ ՖՈՆԴ 19.38% 20,93% ԱՅԼ 7.16% 10,21% 4.56% 68.90% 4 68,86%