Կենսաթոշակային առցանց տեղեկագիր N 1-2018

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ online ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ Փետրվար 2018 #1 ԿՀԻԿ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ