ШКОЛСКЕ НОВИНЕ април 2014 - Page 4

Јован Ћуковић

Јован Ћуковић је рођен у Никшићу. У свом родном граду завршио је основну школу и гимназију, а затим се сели у Београд где се уписује и дипломира на групи за математику на Природно - математичком факултету. Радио је као професор математике у нашој школи од њеног оснивања. Воли да истакне како је на место директора школе дошао као „човек из колектива“, а не као „странац“ , те, стога, разуме потребе школе у којој проводи читав свој радни век. Врло радо и са нескривеним задовољством пристао је да разговара са нама за прво издање нашег школског часописа.

1. ЈЕДАН ВАШ УОБИЧАЈЕН ДАН

Највећи део директорових обавеза односи се на наставу, почев од организације свакодневних обавеза. „У свакодневне обавезе бих убројио: тражење замена за запосленог који је отсутан, посете часовима, разговори са запосленима и ђацима, а поготово са родитељима. Постоји и административни део мојих обавеза; то обухвата праћење одговарајућих аката, докумената и евентуалне измене, где је нужно. Сарадња са рачуновођством односи се на планирање и усмеравање средстава од издавања школског простора, на уређивање нашег школског простора и набавку средстава. Обављам одређену контролу наставног процеса, али и рада техничке службе. Унапређење установе јесте понајвише у мом фокусу. Зато су чести разговори са педагогошко-психолошком службом и са стручним већима."

2. САДАШЊИ И ОНДАШЊИ ЂАЦИ

"Обично се каже да су разлике међу генерацијама велике, али, по мом мишљењу, та разлика није велика. Ипак, постоје нијансе које доказују да промена има. Садашње генерације су више обавештене од прошлих. Имају могућност добијања информација путем интернета и других средстава информисања. Људи данашњице, па и наши ђаци, имају приступ разноликим информацијама. Претходне генерације су распорагале са минималном количином

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

ЈОВАН

ЋУКОВИЋ

1

Јована Протић

Сара Ђорђевић