"Хуульчийн мэдээ" сонин 9 дүгээр сар

ÕÓÓËüчийн мэдээ Ìэдээлэл, танин мэдэхүйн сар тутмын онлайн ñîíèí 2016 îíû 09 дүгээр сарын 30, öóâðàë ¹7(7) ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ Хүний эрхийг хамгаалагчийг хамгаалах нь: Хуульчийн сэтгэЦИЙН эрүүл мэнд VIII нүүрт НЭРИЙН ХУУДАС Хуульчдын холбооны ажлын хэсэг орон нутагт ажиллаж, хуульчийн үргэлжилсэн сургалт зохион байгууллаа Б.Баярмаа: Хуульчид шүүхийн танхимд ухаанаа уралдуулж шийдвэр гаргадаг болохыг хүснэ II нүүрт xiV нүүрт x САР иргэний эрх зүйН ХОРООГ СУРТАЛЧЛАХ сар ЯРИЛЦЛАГА мэдээ, мэдээлэл Ж.Ариунаа: Хуульчийн эрхийн баталгаа нь хуульч ажил үүргээ хараат бусаар хэрэгжүүлэх үндэс юм Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хорооны дарга Ж.Ариунаатай ярилцлаа. -Хорооныхоо талаар танилцуулахгүй юу? -Монголын Хуульчдын Холбооны чиг үүргийн хороо болох Хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал эрхэлсэн хороо нь хуульчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, тийм үйл ажиллагааг дэмжих замаар хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг хангах чиг үүрэгтэй. Манай хороо нь Хуульчдын холбооны шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчдийн болон бусад мэргэшлийн чиглэлээр байгуулагдсан хорооны төлөөлөгчдөөс бүрдсэн 13 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.4-д “Хуульчдын эрхийг хамгаалах хороо нь дээрх үүргээ хуульчдын нэгдсэн сонирхол хөндөгдсөн нөхцөлд өөрийн санаачилгаар болон Хуульчдын холбооны даалгавраар хэрэгжүүлнэ” гэсэн тухайлсан зохицуулалт бий. Өөрөөр хэлбэл, нэг хуульчийн эрх ашиг хөндөгдсөн асуудал уу, Үргэлжлэл нь VI-VII нүүрт 1 ЭЭЛЖИТ БУС ИХ ХУРАЛ АРАВДУГААР САРЫН 14-НД БОЛНО Монголын Хуульчдын холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах, бодлогыг тодорхойлох чиг үүрэгтэй Удирдах зөвлөл болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчил, сахилга, ёс зүйн байдалд дүгнэлт гаргах, хуульчийн мэргэжил, ур чадварын талаар гаргасан гомдол маргааны хянан шийдвэрлэх чиг үүрэгтэй Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 2016 оны аравдугаар сард дуусгавар болж байна. Үүнтэй холбогдуулан Монголын Хуульчдын холбооноос ээлжит бус Их хурлаа аравдугаар сарын 14-нд хуралдуулахаар шийдвэрлээд байна. Тус Их хурлаар Монголын Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлөх, батламжлах, Хуульчдын холбооны мэргэжлийн хариуцлагын хорооны гишүүнийг чөлөөлөх батламжлах, Монголын Хуульчдын холбооны дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн саналын төслийг танилцуулах зэрэг асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөөд байна. ТАТВАРАА 3 САРААС ДЭЭШ ХУГАЦААГААР ТӨЛӨӨГҮЙ ХУУЛЬЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОНО Хуульч мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Хуульчдын холбооны гишүүн байж, гишүүний татвар төлөх үүрэгтэй. Мөн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3 дахь хэсэгт “Хуульч нь гишүүний татвараа хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3 сар дараалан төлөөгүй нь Хуульчдын холбоо түүний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болно” гэж заасан хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг Монголын 4)t``.c4a-4b/H4at/.,t///tb4-,ctct`Bat,4/t,,4-4,4-.4..,4aH4,t/.`t/tb,4/4ct-4ct,-4ct-,t,4.t/t, )t``.c4a.4-4`,4,tatct/H4,.4b4/t.4.B`,4`,,4`4,4,,t`4ct/B`t.-`4,.4.t/B,t.4-t.ct.`ctcH4at,4/t,,4/t,4``˂%.4aΈ4$.4b4/t.4.H4`,4`,,4`4,4, 4`t,4`4,4,4`B-4ctctb4at`,,4a,4,4/t-4`t.tt,.H4,t/.//B)t``.c4a.4.t/H4/4ct`4,ct-..4.t/H4.t.4,4-.4..,4,,4,ct`4at.ctaB-t,b4tt`4t.´`-4,ct.-.ctaBat`tct.`4t,taH4at`4`ct.aH4at`,,4a,4,4/tb4`,4`,,4``t.tt,.H4,taH4at``.c4a-4,4-4at,4/4,4,4`4,4.`,4.B,t/./atb,4,4/tat,4,4`4/t,4``˂)t/.,t//4,t,4`4.4aH4``,4`N LM ‚