Трибунал

Broj 2, 2016     Љубљана  МК  ТРИБУНАЛ  “Јазикот е нашата најкомплетна татковина”  Нашиот великан​ Блаже Конески​, чијшто заслуги за создавањето на македонската азбука и кодификацијата на македонскиот јазик се  огромни, во една прилика беше рекол дека ,,Јазикот е нашата најкомплетна татковина”.  Колку за потсетување: на 5 мај 1945 година, со Решение на Народната влада на Федерална Македонија е усвоена азбуката на  македонскиот јазик, а по два месеци Министерството за просвета го озакони првиот правопис на македонскиот јазик. Овие два датуми  не се внесени во календарот за празници на Собранието на Република Македонија.        Решение за македонската азбука 16. 05. 1945  Македонска поезија. Блаже Конески ­ ТЕШКОТО      Македонско словенско  друженје за време на  неделата на културата.  Рецитали на македонски  студенти на Петковшково  набрежје во Љубљана.  НЕДЕЛА НА ЉУБИТЕЛИТЕ  НА КУЛТУРАТА ВО  ЉУБЉАНА